TZGZ - Baza fotografija
HR | EN


1. Niti jedna fotografija presnimljena sa ovih web stranica ne smije se koristiti u komercijalne svrhe (izrada turističkih vodiča, razglednica i sličnih materijala namijenjenih direktnoj prodaji).
2. U slučaju neovlaštene uporabe, autori istih će protiv korisnika pokrenuti sudski spor za neovlašteno korištenje i povredu autorskog prava.
3. Pravna ili fizička osoba koja koristi fotografije s ovih web stranica, obvezna je pri njihovom objavljivanju navesti da su vlasništvo arhive Turističke zajednice grada Zagreba, kao i navesti ime i prezime autora fotografije.